הפקת תשריט בניין

הפקת תשריט בניין מקוון באמצעות גוש חלקה או כתובת.

שאלות ותשובות

תשריט בית משותף או תשריט בניין מציג פירוט של כל הנכסים בבית המשותף: שרטוט המבנה לפי קומות ובכל קומה את הדירות וההצמדות של הנכס.

בתשריט בית משותף מוצג גבולות החלקה של הבית באורך ורוחב.

התשריט כולל מידע על:

 1. גוש הנכס – המרכז למיפוי ישראל מחלק ע"י מספור קרקעות בישראל לשטחים מוגדרים (שטח של מספר בניינים)
 2. חלקה – חלוקה של גוש לשטחים נפרדים במסגרת הליך תכנון והסדר מקרקעין.

בית משותף הינו בית שיש בו מעל 2 דירות ושהוא רשום בפנקס הבתים המשותפים של רשות המקרקעין.

 1. מספר הדירות שמכיל הבניין
 2. שמות בעלי הדירות
 3. שטח במ"ר של כל דירה
 4. מספר תת החלקה של כל דירה
 5. שטחים שאינם שטח משותף והוצמדו לדירה
 6. מספר גוש
 7. מספר חלקה
 • גוש – "המרכז למיפוי ישראל" מחלק את קרקעות ישראל לפי מספור של שטחים מוגדרים.
 • חלקה – חלוקה של גוש לשטחים נפרדים במסגרת הליך תכנון והסדר מקרקעין.
 • תת חלקה – מספר המזהה את הדירה בבית משותף (לא בכל המקרים מספר הדירה בבניין זה מספר התת חלקה)
 • 133 ש"ח להפקת תשריט בניין
 • 37 ש"ח תוספת להפקת נסח הטאבו מרוכז
 • 37 ש"ח תוספת להפקת נסח הטאבו רגיל

התשלום כולל אגרות ומסים.

התשלום באתר מאובטח בהצפנת ssl 2048 bit בהתאם לתקן PCI בינלאומי מחמיר!

בסיום ההזמנה תשלח חשבונית מס קבלה אל כתובת האימייל. כדי להבטיח את איכות ההזמנה אנו עוברים על הפרטים שהוזמנו, אנו שולחים ללקוחות את ההזמנה רק אחרי בדיקה שהכל תקין.