Warning: A non-numeric value encountered in /home/659171.cloudwaysapps.com/ymyayubsfy/public_html/wp-content/plugins/gravity-payment/gravity-payment.php on line 98
נסח טאבו לפי גוש חלקה - הפקת נסח טאבו לפי גוש חלקה

נסח טאבו לפי גוש חלקה

הפקת נסח טאבו מקוון באמצעות גוש חלקה או כתובת

ועדות התכנון השונות הן שקובעות את מספר הגוש והחלקה ואף תת החלקה שיוקצה לנכס שלכם. אלו יופיעו בתוך נסח הטאבו שלכם. אז מהו נסח טאבו? איך תוכלו לאתר את הנכס שלכם ולהנפיק עבורו נסח טאבו לפי גוש חלקה והיכן תוכלו לקבל את כל המידע הזה. הנה כל התשובות לשאלות.

מהו נסח טאבו?

נסח הטאבו מהווה למעשה תעודת הזהות של הנכס שלכם מבחינה נדל"נית. מרוכזים בו כל הנתונים השונים הדרושים לכם לידיעה לגבי הנכס. החל מנתוני הגוש או החלקה, או במקרה של בית משותף אף תת החלקה. כמובן שגם שיטחו של הנכס ושטחה החלקה שלכם ובנוסף תיאורים לגבי הצמדות שונות לנכס כגון מרפסת או מרפסות, גינה, חנייה ואפילו מחסן.

בנסח הטאבו ניתן למצוא גם הערות שונות, למשל הערת אזהרה לגבי עסקאות שבוצעו בנוגע לנכס. כמובן שגם הערות בדבר הליכים משפטיים שונים הקשורים בנכס כגון עיקולים או שיעבודים, כינוס נכסים, משכנתאות ועוד נתונים נוספים.

מהי המשמעות של נסח טאבו לפי גוש חלקה

בנסח הטאבו ניתן כאמור למצוא את הגוש והחלקה של הנכס שלכם. מהי המשמעות? ובכן, אלו הם המספרים שבאמצעותם ניתן לקבל זיהוי מדויק לגבי נכס מסוים. חלקה היא יחידה רצופה של מקרקעין, בתוך גוש, שהיא יחידה בסיסית לגביה מתקיימות זכויות קניין. מכאן שבתוך גוש נמצא מספר רב של חלקות.

משמעות תת חלקה היא ביצוע חלוקה דירות בתוך בניין מגורים, מספר תת החלקה אינו חייב להיות זהה למספר הדירה בבניין. הסיבה לכך היא שבעת רישום הנכס בפנקס הבתים המשותפים המצוי בלשכה המפקחת על הרישום, עוד בשלב שבו היה מגרש וטרם נבנה, הוקצו מספרי התת חלקות על פי תכניות הבניין. לכן ייתכן מאוד שבעת הרישום המספרים ניתנו על פי הקומות או לחילופין צדי הבניין (חזית ועורף) ולכן אין הדבר אומר שדירה מס' 3 לדוגמה תירשם כתת חלקה מס' 3.

היכן ניתן לבצע הוצאת נסח טאבו באמצעות פרטי גוש חלקה?

בחלקו העליון של האתר תמצאו טופס הזמנת נסח טאבו. יש ללחוץ על האפשרות "נסח לפי גוש חלקה" לבחור בין נסח טאבו רגיל, היסטורי או מרוכז. לאחר מכן יש למלא את מספר הגוש, החלקה ומספר תת חלקה (במידה וידוע).

במידה ותבחרו בנסח טאבו מרוכז תקבלו נסח המרכז בתוכו מידע על כל תתי החלקות בבניין משותף.

במידה ותבחרו נסח טאבו היסטורי או נסח טאבו רגיל תקבלו מידע אודות דירה ספציפית.

במידה ומספר תת החלקה אינו ידוע אנו נשלח עבורכם נסח טאבו מרוכז על מנת שתוכלו לקבל מידע מלא על דירתכם וכן על הדירות הנוספות בבניין ולהכיר את החלוקה בבניין.

שאלות חשובות בנושא נסח טאבו נסח טאבו לפי גוש חלקה

מהו נסח הטאבו לפי גוש חלקה?

בנסח הטאבו ניתן למצוא את הגוש והחלקה של הנכס שלכם. מהי המשמעות? ובכן, אלו הם המספרים שבאמצעותם ניתן לקבל זיהוי מדויק לגבי נכס מסוים. חלקה היא יחידה רצופה של מקרקעין, בתוך גוש, שהיא יחידה בסיסית לגביה מתקיימות זכויות קניין. מכאן שבתוך גוש נמצא מספר רב של חלקות.

היכן ניתן להפיק נסח טאבו באמצעות פרטי גוש חלקה?

בחלקו העליון של האתר תמצאו טופס הזמנת נסח טאבו. יש ללחוץ על האפשרות "נסח לפי גוש חלקה" לבחור בין נסח טאבו רגיל, היסטורי או מרוכז. לאחר מכן יש למלא את מספר הגוש, החלקה ומספר תת חלקה (במידה וידוע).

איזה מידע מקבלים בנסח טאבו?

  1. שם מלא ות.ז של בעל הנכס
  2. הצמדות לנכס (חצר, חנייה, מחסן, רכוש משותף, וכו').
  3. גודל הנכס נטו
  4. מהות הפעולה ( ירושה, בעלות, וכו')
  5. הערות אזהרה לנכס
  6. עיקולים/שיעבודים או הערות של הבנק.
  7. האם לנכס נלקח משכנתא ותאריך סיום.

חשוב לציין שנסח טאבו מרוכז מכיל פרטים מועטים על כל תת חלקה בבית משותף.

מהם גוש, חלקה ותת חלקה?

  • גוש – "המרכז למיפוי ישראל" מחלק את קרקעות ישראל לפי מספור של שטחים מוגדרים.
  • חלקה – חלוקה של גוש לשטחים נפרדים במסגרת הליך תכנון והסדר מקרקעין.
  • תת חלקה – מספר המזהה את הדירה בבית משותף (לא בכל המקרים מספר הדירה בבניין זה מספר התת חלקה)

כמה עולה נסח טאבו?

79 ש"ח להפקת נסח הטאבו, התשלום כולל אגרות ומסים.

התשלום באתר מאובטח בהצפנת ssl 2048 bit בהתאם לתקן PCI בינלאומי מחמיר!

בסיום ההזמנה תשלח חשבונית מס קבלה אל כתובת האימייל.כדי להבטיח את איכות ההזמנה אנו עוברים על הפרטים שהוזמנו, אנו שולחים ללקוחות את ההזמנה רק אחרי בדיקה שהכל תקין.

תשלום מאובטח באשראי

חזרו לנושאים המעניינים בפוסט

נסח טאבו לפי עיר - בחרו עיר והפיקו נסח טאבו